یادداشت و تحلیل عکاسی

  • اصول اخلاقی عکاسی خبری

    عکاسیاصول اخلاقی عکاسی خبری

    فرق عکاسی خبری با عکاسی متعارف و هنری را می‌توان از روی فرق یک روزنامه‌نگار و خبرنگار با یک هنرمند درک کرد. عکاسی خبری را یکی از ارکان…

  • چطور شرح عکس بنویسیم

    عکاسیچطور شرح عکس بنویسیم

    در این قسمت از سلسله ویدیوهای «فوت‌وفن» مدرسه خبر، با نکته‌هایی که در نوشتن شرح عکس به کارتان می‌آید آشنا می‌شوید.

مشروح اخبار عکاسی