برنامه فوت و فن

فوت و فن‌های روزنامه‌نگاری با مدرسه خبر ایرنا

اخبار پرونده

  • روش‌های انتخاب عکس مناسب برای یک خبر

    روش‌های انتخاب عکس مناسب برای یک خبر

    عکاسی خبریاولین نتیجه جستجو در اینترنت لزوما عکس خوبی برای یک مطلب نیست. اگر می‌خواهیم عکس مناسبی برای یک خبر پیدا کنیم، بهتر از نکته‌هایی را در نظر داشته باشیم که در این ویدیو از سلسله ویدیوهای «فوت‌وفن» در مدرسه خبر ایرنا به آن‌ها اشاره کرده‌ایم.