آزادی رسانه

  • خبرنگاران، بخت اصلی نوبل صلح ۲۰۲۰

    خبرنگاران، بخت اصلی نوبل صلح ۲۰۲۰

    روزنامه‌نگاریکمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران و سازمان گزارشگران بدون مرز به عنوان شانس‌های اصلی دریافت جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۰ معرفی شدند.

  • تفاوت آزادی رسانه با آزادی بیان

    تفاوت آزادی رسانه با آزادی بیان

    روزنامه‌نگاریآیدان وایت مدیر «شبکه روزنامه‌نگاری اخلاقی» است و در این ویدیو توضیح می‌دهد که یک آزادی بیان در روزنامه‌نگاری چه تفاوتی با آزادی بیان در میان شهروندان دارد. این ویدیو را نشریه دانشجویی «نویسا» در دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی ترجمه و منتشر کرده است.