دانشگاه

  • نوآوری و خلاقیت لازمه کار رسانه‌ در دوران کروناست

    نوآوری و خلاقیت لازمه کار رسانه‌ در دوران کروناست

    اخبار رسانهتهران- ایرنا- استاد ارتباطات و رسانه خلاقیت و نوآوری را مهمترین لازمه فعالیت رسانه‌ها با توجه به نقش حساس آنها در شرایط کرونا در جامعه عنوان کرد.

  • نگاهی به وضعیت علوم ارتباطات در کشور

    نگاهی به وضعیت علوم ارتباطات در کشور

    روزنامه‌نگاریسال هاست از تاسیس دانشکده و رشته علوم ارتباطات در ایران می گذرد و این رشته با تمام تغییراتی که به خود دیده هر ساله فارغ‌التحصیلان و پژوهش های زیادی را به جامعه هدف خود ارائه می دهد. اما این دانشکده تا چه اندازه توانسته به اهداف تاسیس خود نائل شود و بنیان های علمی، نظری و کاربردی ارتباطات را در جامعه ایران تقویت کند؟ چرا شاهد نظریه پردازی از سوی اساتید و پژوهشگران این حوزه نیستیم و جایگاه کمرنگی در مجامع بین المللی حوزه ارتباطات داریم؟ حسین کرمانی دکتری علوم ارتباطات با انتقاد به فضای علمی در کشور چندین عامل را در این رابطه مهم می داند. او می گوید:جذب اعضای هیئت علمی ضعیف، کمی گرایی و اجبار افراد به چاپ پی در پی مقالات (که کشنده خلاقیت و تفکر است) و در نهایت انسداد تفکر که خود را در قطع رابطه جامعه با دانشگاه، اندیشه و تفکر نشان می دهد، از مولفه های آسیب رسان در حوزه ارتباطات در سطح دانشگاه و کارهای پژوهشی است که باعث شده زایش علمی نداشته باشیم و توان تفکر انتقادی از فرد گرفته می شود.