روزنامه ابتکار

  • انتقاد مدیر مسئول«ابتکار» از وضعیت مطبوعات بخش خصوصی

    انتقاد مدیر مسئول«ابتکار» از وضعیت مطبوعات بخش خصوصی

    روزنامه‌نگاریتهران-ایرنا_ با انتصاب فرشاد مهدی پور به عنوان معاون مطبوعاتی توجه به دغدغه های اهالی رسانه می تواند این مقام مسئول را در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده یاری رساند.محمد وکیلی مدیر مسئول روزنامه ابتکار با تاکید بر رسیدگی به نیاز کاغذ مطبوعات با انتقاد می گوید:مهمترین اولویت معاونت مطبوعاتی باید این باشد که به مطبوعات یا این بیمار در حالت کما تنفس مصنوعی بدهد. مطبوعات بخصوص بخش خصوصی دچار مرگ مغزی شده اند و در کما هستند. در چنین شرایطی اکسیژن دستگاه تنفسی آن ها هم رو به اتمام است.

  • دولت منتخب دست رسانه های رسمی را برای مطالبه گری و انتقاد باز بگذارد

    دولت منتخب دست رسانه های رسمی را برای مطالبه گری و انتقاد باز بگذارد

    روزنامه‌نگاریتهران-ایرنا- سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ در شرایطی برگزار شد که بسیاری از مردم، نهادها، فعالان سیاسی و بخش های مختلف حاکمیتی مطالبات زیادی از رئیس جمهور منتخب و دولت او دارند. در این میان، رسانه ها به عنوان پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت می توانند بازوی توانمند و تاثیر گذاری برای دولت هم باشند. به همین خاطر توجه دولت به خواسته ها و مطالبات آنان، قطعا در پیشبرد اهداف سیاستمداران تاثیر گذار است.