گرافیک خبری

 • تاریخ مختصر گرافیک متحرک

  تصاویر از چه زمانی برای ارائه محتواها به حرکت درآمدند

  تاریخ مختصر گرافیک متحرک

  گرافیکگرافیک متحرک که امروزه در اخبار و رسانه‌ها جایگاه استواری پیدا کرده‌اند، در گذشته‌های دور از سینما کار خود را شروع کردند. سابقه استفاده از گرافیک متحرک به دورانی بازمی‌گردد که استفاده از نور برای درک مفاهیم تصویری رواج یافت.

 • گرافیک متحرک در دنیای رسانه‌های جدید

  گرافیک متحرک در دنیای رسانه‌های جدید

  گرافیکدر دنیای امروز، رسانه‌ها روش‌های ارتباط را تعیین و نقش آدمی را در نظام‌های مختلف اجتماعی مشخص می‌کنند. به این ترتیب، می‌توان افق آگاهی انسان را بر اساس رسانه‌ها و ابزارهای ارتباطی دسته‌بندی کرد. پیشرفت تکنولوژی و تأثیر آن بر رسانه، درک تازهای از فضا و مکان به ما می‌دهد و محتوای اصلی ادراک ما را تعیین می‌کند. در این میان، رسانه‌های زمان‌محور از نوع پیشرفته‌ترین رسانه‌ها هستند که به زمان به‌عنوان یک بعد جدید وابسته‌اند. در این رسانه‌ها، پیام در مرور زمان کامل و منتقل می‌شود و مخاطب در صورتی می‌تواند پیام را درک کند که در یک بازه زمانی مداوم در معرض رسانه باشد.