ترکیه

  • واتس‌اپ در ترکیه جریمه شد

    واتس‌اپ در ترکیه جریمه شد

    آنلاینتهران-ایرنا- سازمان حفاظت از دیتای ترکیه واتس‌اپ را به دلیل نقض مقررات حریم خصوصی حدود ۲۰۰ هزار یورو جریمه کرد.

  • روزنامه «حریت» ترکیه چگونه متولد شد

    روزنامه «حریت» ترکیه چگونه متولد شد

    روزنامه‌نگاریامپراطوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول و در سال ۱۹۲۴ سقوط کرد و جمهوری ترکیه تأسیس شد. اما یک سال قبل از فروپاشی، یعنی در سال ۱۹۲۳، سانسور در مطبوعات و نشریات این کشور حذف و موجب شده بود فعالیت جراید رونقی چشمگیر پیدا کند. با این حال، عمر فعالیت آزاد مطبوعات در این کشور بسیار کوتاه بود.