سازمان حفاظت از محیط زیست

  • نمکی بر زخم داغ‌دیدگان مهشاد و ریحانه

    نمکی بر زخم داغ‌دیدگان مهشاد و ریحانه

    روزنامه‌نگاریمی‌توانست با پذیرش انتقادات، یک پیام تسلیت به داغ‌دیدگان و یک عذرخواهی ساده از مردم، همه حواشی را دور کند. اما با نشستن بدشکل روبه‌روی داغ‌دیدگان، عذرخواهی نکردن، تسلیت نگفتن و مزخرف خواندن انتقادات، یک دنیا نمک روی زخم داغ‌دیدگان پاشید.