مجید رضاییان

  • افشای اطلاعات کتمان شده، حق خبرنگار است

    افشای اطلاعات کتمان شده، حق خبرنگار است

    روزنامه‌نگاریتهران-ایرنا- مجید رضاییان، استاد روزنامه‌نگاری، با تفکیک اطلاعات به دو نوع پنهان و کتمان، دسترسی به اطلاعات کتمان را حق خبرنگاران می‌داند؛ یعنی اطلاعاتی که دانستنش حق عموم است اما توسط عده‌ای کتمان می‌شود.