موسوی خوئینی ها

  • محکومیت موسوی خوئینی ها

    ورق پاره های تاریخ رسانه(۳)

    محکومیت موسوی خوئینی ها

    روزنامه‌نگاریتهران- ایرنا- به گزارش مدرسه خبر ایرنا، محاکمه غیرعلنی آیت الله محمدموسوی خوئینی ها، ۱۳ شهریور سال ۱۳۷۲ در دادگاه ویژه روحانیت و با حضور اعضای هیات منصفه برگزار شد. اتهام خوئینی ها، انتشار مطالب دروغ و نسبت دادن امور خلاف به قصد تشویش اذهان عمومی در روزنامه سلام بود.