انتقاد صبح از خدمت سربازی: پیش فنگ برای چه؟

تهران-ایرنامدرسه- شکایت نیروی زمینی ارتش از مهدی نصیری مدیرمسوول ماهنامه صبح از دیگر پرونده های مطبوعاتی کشور است. این دادگاه در ۲۱ شهریور ۱۳۷۷به ریاست قاضی سعید مرتضوی برگزار شد.

در ابتدای جلسه، شاکی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در شکایت خود اعلام کرد: ماهنامه صبح در شماره ۶۶ خود بدون در نظر گرفتن مصالح و موقعیت سیاسی- نظامی کشور مبادرت به درج مقاله ای تحت عنوان «پیش فنگ برای چه؟» نموده و ضمن اظهارات خلاف واقع، دوران مقدس سربازی را «علافی و هرز رفتن بیهوده دوسال عمر جوانان» قلمداد کرده است.

شاکی می افزاید: درج عباراتی چون «عمر هدررفته، علافی و گذر بیهوده عمر و عادت به برخی خصلت های نامطلوب» توسط نویسنده، نه تنها موجب ایجاد بدبینی اذهان عمومی و علی الخصوص قشر سرباز خواهد شد بلکه موجب عدم رغبت به خدمت مقدس سربازی در خصوص جوانان مشمول خواهد شد. نویسنده مقاله علاوه بر نشر اکاذیب در صدر مقاله خود عکس سربازی با آرم و علائم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را چاپ نموده است که حکایت از آن دارد که روی سخن مقاله و مخاطبان آن با نیروی زمینی ارتش است.

مهدی نصیری اما در دفاع از خود گفت: نویسنده مقاله به هیچ عنوان درصدد اشاعه اکاذیب و تضعیف نیروهای مسلح نبوده بلکه مقصود طرح انتقاد، پیرامون برخی بی برنامگی های دوران بعد از آموزش سربازی است.

اعضای هیات منصفه نصیری را مجرم تشخیص ندادند اما از دادگاه خواستند به او تذکر داده شود که در برخورد با نیروهای مسلح از الفاظ مناسبت تری استفاده کند تا برای خوانندگان ایجاد شک نکند.

منبع: عذرا فراهانی. اسناد و پرونده های مطبوعاتی در ایران دهه ۷۰. جلد دوم

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha